Полезно

ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ - Mozhgan Bizhang, Charite-Univeritatsmed, Berlin.

Стремежът към no-светли, а по-възможност и към най-бели зъби принуждава индустрията до разработва все по-нови избелващи продукти и системи. За да можем в действителност да отстраним зъбните оцветявания или да постигнем избелващ ефект, трябва преди това вни­мателно да изясним причините за тези оц­ветявания. Наред с общата анамнеза и ре­гистрация на зъбния статус от зъболекар е необходимо след тоба професионално зъбно почистване.

Методите при избелване на витални и ко-ренолекувани зъби са различни. При девита-лизираните зъби подходът е отвътре -на­вън, а при виталните - отвън - навътре. При зъби с кореново лечение се прилага натриев перборат с вода или натриев перборат с 3% водороден пероксид. В литературата се среща и информация за избелване на девита-лизирани зъби с апликации от карбамидпероксид.
Като средство за избелване на витални зъби се прилага водороден пероксид, съответно-карбамидпероксид. Избелването НЕ се предхожда с анестезия, за да може да се установи от пациента евентуална поява на повишена чувствителност. В такива случаи е задължително веднага да прекъснем процедурата.
Генерални контраиндикации при избелване на витални зъби са:

 • дефекти на твърдите зъбни структури;
 • зъби на подрастващи ;
 • зъби с повищена чувствителност;
 • много висока степен на оцветяване;
 • незадоволителна устна хигиена на пациента;
 • оцветявания от амалгама;
 • зъби с обтурации, заемащи големи по­върхности;
 • зъби с изявени пукнатини по емайла;
 • млечни зъби;
 • по време на бременност и кърмене;
 • при прилагане на неподвижни ортодонтски апарати.
Според начина на прилагане на избелваща­та система се различават следните подходи:
 • на зъболекарския стол;
 • на стола на помощника на зъболекаря;
 • в дома на пациента

Съпътстващи въздействия
Най-важните съпътстващи избелващата терпия въздействия са появата на пови­шена чувствителност, т.е. хиперсенсиби-литет и гингивална иритация. Като главна причина за появата на повишена чувстви­телност се посочва проникването на водо­родния пероксид в пулпния кавум. Това може да доведе до промяна на ензимите на пулпна-та тъкан, поради което като резултат се получава изява на провокиран пулпит.
В литературата се описват случаи на гингивални иритации възникнали 6 процеса на избелване, които след кратко време спи­рат. След края на всяко избелване зъбите трябва интензивно да се флуорират. Налага се реминерализация на възможно инициирана
деминерализация в твърдите зъбни структури.

Успехът на избелващата терапия от една страна е пряко зависим от причината за оцветяването, от друга страна зависи от правилно подбрания метод на избелване и неговото коректно прилагане, и разбира се от навиците за поддържане на устна хигие­на от пациента.
При правилно използване на избелване с карбамитпероксид и водороден пероксид не се отбелязват клинично Видими увреждания по твърдите зъбни субстанции или по уст­ната лигавица.
Избелващият ефект може да се поддър­жа по продължително време при перфектна хигиена в домашни условия, съчетана с ре­гулярно професионално почистване на зъ­бите, при което по гладките чисти зъби не се допускат Външни оцветяващи фактори. Стабилността на избелващия ефект пряко зависи както от устаната хигиена, така и от въздействието на оцветяващи агенти като кафе, цигари, чай и червено вино.
Евтини средства от така наречената „ширпотреба" или „ОТС- npogyктu"(Over the Counter - лекарства без рецепта), които всеки може да си купи и прилага, заемат все по големи позиции. Избелването категорично принадлежи на компетентна зъболекарска интервенция, защото само специалист може да постави правилна диагноза и да проведе последва­щите необходими действия (отстраняване на кариеси, кореново лечение, при необхо­димост подмяна на обтурации и т.н.). Тези избелващи продукти, ако не се прилагат по­средством съответната компетентна на­меса от зъболекар и спазване на изисквани­ята на фирмата производител от клинична гледна точка са изключително неприемливи.

За написването на статията са използвани материали от DentalTribune

   « Назад

Избелване на зъбите
Зъбни импланти
Ако вие се забавлявате, докато носите брекети, всички около вас ще се забавляват
Поставяне на зъбен имплант
Как да си мием зъбите
Правилно почистване с конец за зъби
Истината за фасетите
10 мита за брекетитe
10 мита за избелването на зъбите
Как да разпознаем добрия зъболекар
Site ver. 2.0 © 2009 - 2023, Isadent.Net. All Right Reserved. Създадено то SWS